Outsourcing pre malé a stredné firmy: Segment s veľkou citlivosťou na ceny

11. 04. 2007 | 4/2007 | Comments [0]

Spoločnosť Ness Slovensko začala služby outsourcingového charakteru poskytovať ešte ako pôvodná slovenská spoločnosť predtým, ako sa stala súčasťou významného globálneho poskytovateľa IT služieb. Vďaka príslušnosti k celosvetovému holdingu Ness Technologies, ktorý v súčasnosti disponuje 500 outsourcingovými odborníkmi, ktorých služby využívajú zákazníci s viac ako 50 000 používateľmi, dokáže obrovské, vyše dvadsaťročné skúsenosti z celého sveta transportovať aj na Slovensko.

Outsourcing pre malé a stredné firmy: Segment sveľkou citlivosťou na ceny Spoločnosť Ness Slovensko začala služby outsourcingového charakteru poskytovať ešte ako pôvodná slovenská spoločnosť predtým, ako sa stala súčasťou významného globálneho poskytovateľa IT služieb. Vďaka príslušnosti kcelosvetovému holdingu Ness Technologies, ktorý vsúčasnosti disponuje 500 outsourcingovými odborníkmi, ktorých služby využívajú zákazníci sviac ako 50000 používateľmi, dokáže obrovské,vyše dvadsaťročné skúsenosti zcelého sveta transportovať aj na Slovensko. O tom, ako sa Ness pozerá na využívanie outsourcingu IT spoločnosťami zo segmentu malých astredných podnikov (SME) a aké má spoločnosť skúsenosti vtejto oblasti, sme sa rozprávali s Karolom Michaliakom, riaditeľom divízie IT Support & Solution spoločnosti Ness Slovensko.

– Veľkosť firmy podľa počtu zamestnancov nemusí byť pri poskytovaní outsourcingových služieb dôležitá. Záleží na tom, čím sa spoločnosť zaoberá, koľko vnútorných zdrojov má aaké systémy používa. Na druhej strane určité rozdiely medzi SME segmentom aveľkými spoločnosťami vnímame. Napríklad aj vobsahu záujmu, pretože malé a stredne veľké firmy zaujíma predovšetkým charakter služieb, ktoré dodávame a často majú záujem aj ometodologické činnosti, ktorým sa u nich vo firme zvyčajne nik nevenuje. Mnohokrát u nich nie je ani povedomie, že môže existovať strategická vízia fungovania IT vich spoločnosti. Preto niekedy naše rozhovory omožnej spolupráci chápeme aj ako edukatívne poslanie. Výhodou outsourcingu je úspora nákladov. Vnímajú to tak aj v segmente SME? – Zároveň sa však hovorí, že úspora nákladov je jedným zmýtov ooutsourcingu. Apráve špecifikom SME segmentu je väčšia citlivosť na ceny. Preto aj hlavná diskusia ooutsourcingu je väčšinou ojedinej otázke: aké služby za aké ceny. Stáva sa nám, že sú klienti niekedy prekvapení, keď im ponúkame služby scenou vyššou, ako je plat ich zamestnaného IT špecialistu. Väčšinou očakávajú, že za rovnaké financie získajú viac kvality.

Kľúčové slová: outsourcing, informačné systémy, úspora nákladov

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review