Outsourcing - slovenské tabu

18. 11. 2007 | 11/2007 | Comments [0]

Outsourcing - slovenské tabu. Podiel outsourcingu na celkovom objeme IT služieb na slovenskom trhu stále výrazne zaostáva za okolitými krajinami. Prečo má IT outsourcing na Slovesnku meškanie?

Outsourcing – slovenské tabu

Podiel outsourcingu na celkovom objeme IT služieb na slovenskom trhu stále výrazne zaostáva za okolitými krajinami. Prečo má IT outsourcing na Slovesnku meškanie? Predať sa dá to, čo zákazníka zaujme, čomu rozumie a pre čo sa nakoniec rozhodne. Prezentácia prináša tiež pohľad na možnú motiváciu/odpor finančných riaditeľov k IT outsourcingu, cez okuliare ich kolegu – finančného riaditeľa HP.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review