Outsourcing znížil počet tlačiarní na tretinu

08. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Outsourcing znížil počet tlačiarní na tretinu.

Outsourcing znížil počet tlačiarní na tretinu

Paletu výrobkov spoločnosti The Coca-Cola Company netreba osobitne predstavovať, veď len samotného nápoja Coca-Cola sa vo svete denne vypije okolo 143 miliónov litrov. Aby sa obľúbené výrobky dostávali k zákazníkom v Česku a na Slovensku vždy a všade, o to sa starajú spoločnosti Coca-Cola Beverages Česká republika, s.r.o. a Coca-Cola Beverages Slovakia, s.r.o. Že to nie je ľahká úloha, otom svedčia zmluvné vzťahy, uzavreté s vyše 60 tisíc obchodnými partnermi (40 tisíc v ČR a 20 tisíc v SR) a nevyhnutnosť prevádzkovať celkom 14 obchodných a distribučných stredísk v obidvoch krajinách.

Kľúčové slová: outsourcing, tlačiarne, Hewlett-Packard

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review