Právne aspekty outsourcingových zmlúv

08. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Právne aspekty outsourcingových zmlúv. Outsourcing predstavuje pre odberateľa i dodávateľa významnú príležitosť, prináša so sebou však i niektoré riziká. A to obom stranám.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.