Právne aspekty outsourcingu

18. 11. 2007 | 11/2007 | Comments [0]

Právne aspekty outsourcingu. Prezentace je zaměřena na právní problematiku outsourcingu. Zejména bude věnována otázkám variant smluvní úpravy této stále oblíbenější formy spolupráce mezi uživateli a dodavateli IT.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.