Prehľad poskytovateľov outsourcingu na Slovensku v 2007

07. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Prehľad poskytovateľov outsourcingu na Slovensku v 2007. Na Slovensku sa outsourcingu venuje viacero spoločností, ktoré ponúkajú svojím uceleným portfóliom služieb možnosť zabezpečiť vysokú kvalitu outsourcingu IT pre malé, stredné a veľké spoločnosti. Tieto spoločnosti disponujú rôznymi počtami outsourcingových pracovníkov.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.