Prieskum OUTSOURCING 2007 - očakávania a realita

07. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Prieskum OUTSOURCING 2007 - očakávania a realita. Väčšina respondentov prieskumu eFocus pochádzala zo stredných a veľkých slovenských firiem (tretina z nich pracuje v spoločnostiach so 101 až 500 zamestnancami, tretina nad 1000 a pätina s 500 až 1000 zamestnancami), čo len potvrdzuje známy fakt, že outsourcing na Slovensku je potrebnou a žiadanou službou najmä v kategórii väčších organizácií.

This article is paid. Subscribe to access paid