Príklady outsourcingu v štátnej správe

07. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Príklady outsourcingu v štátnej správe. Francúzsky policajný zbor (Gendarmerie Nationale) začal koncom roku 2006 projekt „Implementácia IT infraštrukturálneho modernizačného plánu

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.