Pět trendů, které ovlivňují trh IT outsourcingu v Evropě

07. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Pět trendů, které ovlivňují trh IT outsourcingu v Evropě. Země Východní Evropy patří mezi oblíbené lokality pro outsourcing help desku, vývoje a provozu aplikací a outsourcing business procesů. I přes neustále rostoucí zájem o outsourcing však zůstávají mezi lidmi hluboce zakořeněné některé mýty.

This article is paid. Subscribe to access paid