Realita outsourcingu na Slovensku - výsledky internetového prieskumu

18. 11. 2007 | 11/2007 | Comments [0]

Realita outsourcingu na Slovensku - výsledky internetového prieskumu. Časopis eFocus uskutočnil prieskum medzi potenciálnymi ako aj významnými využívateľmi outsourcingu na Slovensku.

This article is paid. Subscribe to access paid