Splnené/ nesplnené očakávania od IT outsourcingu

18. 11. 2007 | 11/2007 | Comments [0]

Splnené/ nesplnené očakávania od IT outsourcingu. Outsourcing je dlhodobo súčasťou sourcingovej stratégie Matadoru nielen v oblasti IT. V prezentácii sú zhrnuté 5-ročné skúsenosti s komplexným outsourcingom prevádzky IT v Matadore a.s.

Splnené/ nesplnené očakávania od IT outsourcingu

Outsourcing je dlhodobo súčasťou sourcingovej stratégie Matadoru nielen v oblasti IT. V prezentácii sú zhrnuté 5-ročné skúsenosti s komplexným outsourcingom prevádzky IT v Matadore a.s.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review