Strategická evolúcia: globálny prieskum KPMG o dnešnom stave outsourcingu

08. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Strategická evolúcia: globálny prieskum KPMG o dnešnom stave outsourcingu. Evolúcia outsourcingu ako kľúčového strategického nástroja pokračuje a vytvára výhody pre spoločnosti, ktoré ho vedia zaviesť a riadiť správne.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.