V čom spočíva čaro Transformational Business Process Outsourcingu?

07. 11. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

V čom spočíva čaro Transformational Business Process Outsourcingu? Outsourcing je vo všeobecnosti považovaný za jednu z potenciálnych ciest na znižovanie nákladov spoločnosti.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.