IT revolúcia: zbohom klasickému podniku

30. 07. 2006 | 12/2000 | Comments [0]

IT revolúcia: zbohom klasickému podniku. Prudký rozvoj infokomunikačných technológii v priebehu ostatného desaťročia má za následok hlboké premeny v komunikačnom styku, prenose dát, médiách, a zábave, obchodnom i platobnom styku a ďalších oblastiach.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.