Prieskum spokojnosti s úrovňou IT

20. 07. 2006 | 1/2005 | Comments [0]

Lepšie poznanie všetkých parametrov a ohrození, ktoré sa môžu ovplyvniť výkonnosť informačných systémov a nimi podporovaných procesov pomôžu vymedziť kritické miesta v riadení IS a prispejú tak k procesu vytvorenia postupov pri riešení neštandardných situácií.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.