Trendy vertikálnych riešení

26. 01. 2007 | 4/2006 | Comments [0]

Súčasné trendy hovoria o tom, že pokračuje dopyt po vyvíjaných i balíkových riešeniach. Očakáva sa ďalší rast v riešeniach s vysokou pridanou hodnotou a v ,,high-end“ riešeniach.  Je možno badať tendenciu, že sa zákaznícke požiadavky posúvajú od vyvíjaných riešení či riešení s tendenciou ad hoc prístupu či nejakého rýchleho komplexného riešenia smerom k štandardným riešeniam.

This article is paid. Subscribe to access paid