Význam architektúry orientovanej na služby pre podniky

26. 01. 2007 | 4/2006 | Comments [0]

Oracle Grid Index mapuje globálne prijímanie technológie výpočtových sietí, skúma súvisiace technologické otázky a ich dôsledky pre svet biznisu. Posledný prieskum potvrdil, že tzv. grid computing je dozrievajúca technológia, a poukázal na väčšie uplatňovanie architektúr orientovaných na služby (SOA) pri maximalizácii podnikateľských výhod informačných technológií.  

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.