Řízení SOA v provozním prostředí

26. 01. 2007 | 4/2006 | Comments [0]

Řízením SOA (SOA governance) se označuje souhrn politik, procesů a vizualizačních nástrojů pro správu volně spojených systémů založených na modelu SOA a pro jejich vizualizaci z pohledu IT i byznysu. Ze současné nabídky nástrojů softwarových dodavatelů se dá soudit, že se dosud jedná pravděpodobně o nejméně propracovanou oblast.

This article is paid. Subscribe to access paid