Zlepšené vyhliadky na príjem investícií z odvetvia malého a stredného podnikania

20. 07. 2006 | 1/2005 | Comments [0]

Prieskum. Firmy poskytujúce finančné služby a výrobné firmy sú spokojnejšie. Viac ako polovica pracovníkov firiem poskytujúcich finančné služby uviedlo, že podnikateľské prostredie je silné alebo veľmi silné a 72 % konštatuje, že sa stále zlepšuje.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.