Archivácia dát - dôležitá podmienka eurokonverzie

09. 07. 2007 | 2/2007 | Comments [0]

Archivácia dát - dôležitá podmienka eurokonverzie. Či už klopanie eura na dvere spôsobuje alebo nespôsobuje zodpovedným vrásky na čele, môžeme takmer s istotou tvrdiť, že bude stále hlučnejšie a intenzívnejšie. Vo väčších organizáciách europrojekty už bežia, dokonca sa nachádzajú v pokročilých štádiách.

Archivácia dát – dôležitá podmienka eurokonverzie

Či už klopanie eura na dvere spôsobuje alebo nespôsobuje zodpovedným vrásky na čele, môžeme takmer s istotou tvrdiť, že bude stále hlučnejšie a intenzívnejšie. Vo väčších organizáciách europrojekty už bežia, dokonca sa nachádzajú v pokročilých štádiách. Podľa rozsahu problematiky môžeme konštatovať, že eurokonverzia sa netýka iba bánk a verejného sektora, ale aj všetkých podnikateľských subjektov. Prechod na spoločnú európsku menu nie je výlučne záležitosťou pracovných postupov a podnikateľskej stratégie, ale aj pripravenosti informačných technológií (IT) či informačných systémov (IS). V istých kruhoch sa môžeme stretnúť aj s názorom, že prechod na euro je iba vecou IT oddelení. Euro team, analýza, implementačný plán, testovanie a „go live“ spolu s komunikáciou patria medzi jasné míľniky na ceste k euru.

Kľúčové slová: spracovanie historických dát, testovacie prostredi, konverzia, euro

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review