Erik Lukáč

30. 04. 2008 | 4/2008 | Comments [0]

Erik Lukáč

Ing. Erik Lukáč

Od roku 1996 pôsobí voblasti riadenia projektov, momentálne na pozícii riaditeľa PMO vo firme PosAm,s.r.o. Vroku 2001 bol zo strany Medzinárodnej asociácie projektového riadenia (IPMA) menovaný na pozíciu „first assessor“ smandátom hodnotiteľa pre IPMA stupne Aaž D (certifikát IPMA.FA.SK.04) . Spolupodielal sa na vybudovaní systému certifikácie odborníkov na projektové riadenie na Slovensku. Má skúsenosti sriadením rozsiahlych projektov aimplementáciou systémov anástrojov pre riadenie projektov v organizáciách.

Image gallery


Write review