Ing. Ján Sáreník

29. 04. 2008 | 4/2008 | Comments [0]

Ing. Ján Sáreník 

Ing. Ján Sáreník

Certifikovaný Senior Project Manager (číslo certifikátu: IPMA Level B -0005-5/2002). Má praktické skúsenosti sriadením rozsiahlych IT projektov jednak ako obchodný manažér a projektový manažér, ale aj ako analytik a vrcholový manažér vývoja SW. Je uznávaným odborníkom voblasti využitia najnovších metód apostupov pre meranie výkonnosti projektov. Vsúčasnej dobe pôsobí ako výkonný riaditeľ (CEO) spol. 2BCognitus (www.2bcognitus.com)


Write review