Manažment projektov

29. 04. 2008 | 4/2008 | Comments [0]

eFOCUS workshop & konferenciaMANAŽMENT PROJEKTOV – BEST PRACTICESNajlepšie metodiky, praktiky, skúsenosti zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska a ďalších krajínňHlavný organizátor: časopis eFOCUSOdborný garant: Spoločnosť pre projektové riadenie PREZENTÁCIE Z KONFERENCIE

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.