Milan Ďurana

24. 09. 2007 | 9/2007 | Comments [0]

Milan Ďurana

RNDr. Milan Ďurana

RNDr. Milan Ďurana, PMP má viac ako 25 ročné skúsenosti voblasti informačných technológií. Do roku 1999 pracoval pre spoločnosť Prosoft s.r.o. ako analytik aneskôr ako riaditeľ spoločnosti. Od r. 1999 je projektový manažér vHewlett-Packard. Zrealizoval rad veľkých projektov prevažne voblasti implementácie informačných systémov pre verejnú správu aenergetiku. Milan Ďurana je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty UK, je držiteľom certifikátu „Project Management Professional“.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review