Mýty a pravdy o euro konverzii

09. 07. 2007 | 2/2007 | Comments [0]

Mýty a pravdy o euro konverzii. Zámerom článku je odpovedať na najčastejšie otázky vynárajúce sa v súvislosti s konverziou na euro. Vyvrátiť niektoré mýty, no na druhej strane upozorniť na úskalia, ktoré sa v súvislosti s Eurom objavujú. V závere je zhrnutie všeobecných odporúčaní na úspešné zvládnutie prechodu na novú menu.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.