Odborná  konferencia Manažment IT projektov

03. 09. 2007 | 9/2007 | Comments [0]

Odborná konferencia Manažment IT projektov - ako stanovovať priority, riadiť projekty a ľudské zdroje.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.