Peter Chvostál

25. 09. 2007 | 9/2007 | Comments [0]

Peter Chvostál

Peter Chvostál

Ing. Peter Chvostál pôsobí ako projektový manažér vspoločnosti PosAm, spol. sr.o.. Má za sebou viacročné skúsenosti simplementáciou softwarových riešení pre podporu riadenia projektov vrôznych spoločnostiach, pričom jednalo sa osoftwarové riešenia spoločností: Artemis, Primavera, Microsoft. Prezentujúci je absolvent Fakulty elektrotechniky ainformatiky STU Bratislava, držiteľ štátnej skúšky zpredmetov manažment amarketing. Voblasti riadenia projektov je držiteľom certifikátu Certified Senior Project Manager (IPMA).

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review