Projektový prístup – pripravenosť IS a infraštruktúry na EURO konverziu

09. 07. 2007 | 2/2007 | Comments [0]

Projektový prístup – pripravenosť IS a infraštruktúry na EURO konverziu. Prechod na euro predstavuje na Slovensku, rovnako ako v ostatných „mladších a najmladších“ členských krajinách EÚ, čoraz aktuálnejšiu tému. Tejto téme sa venujú takmer všetky spoločnosti a organizácie fungujúce na našom trhu, bez ohľadu na odvetvie, v ktorom podnikajú.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.