Rational Portfolio Manager: ako organizovať priority, projekty a ľudské zdroje

09. 07. 2007 | 2/2007 | Comments [0]

Rational Portfolio Manager: ako organizovať priority, projekty a ľudské zdroje. Projektové riadenie sa vo firmách uplatňuje čoraz častejšie a je už nevyhnutnou súčasťou manažovania väčších projektov. Preto je potrebné disponovať tými správnymi nástrojmi, ktoré ho uľahčia. Na vývoj nástrojov pre projektové riadenie sa dlhodobo špecializuje kanadská spoločnosť Systemcorp ALG, Ltd.

Rational Portfolio Manager: ako organizovať priority, projekty a ľudské zdroje

Projektové riadenie sa vo firmách uplatňuje čoraz častejšie a je už nevyhnutnou súčasťou manažovania väčších projektov. Preto je potrebné disponovať tými správnymi nástrojmi, ktoré ho uľahčia. Na vývoj nástrojov pre projektové riadenie sa dlhodobo špecializuje kanadská spoločnosť Systemcorp ALG, Ltd. Jej riešenie PMOffice pomáha hlavne v oblasti tzv. Portfolio Managementu. Koncom roka 2004 ohlásila IBM akvizíciu tejto kanadskej firmy, a tak získala do svojho portfólia a začlenila do softvérového piliera IBM Rational Software aj spomínanú technológiu PMOffice – softvér pre projektovanie a riadenie podnikového portfólia. Tento praktický nástroj umožňuje sledovať všetky IT projekty na úrovni spoločnosti a uľahčuje tak prácu vedúcim manažérom pri riadení IT projektov v rámci organizácie.

Kľúčové slová: software, manažment projektového portfólia, modularita

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review