Systém mySAP ERP pripravený na vstup Slovenska do eurozóny už dnes

09. 07. 2007 | 2/2007 | Comments [0]

Systém mySAP ERP pripravený na vstup Slovenska do eurozóny už dnes. V poslednom období v SAP Slovensko zaznamenávame zvýšený záujem o informácie, týkajúce sa pripravenosti informačných systémov SAP na vstup do eurozóny.

Systém mySAP ERP pripravený na vstup Slovenska do eurozóny už dnes

V poslednom období v SAP Slovensko zaznamenávame zvýšený záujem o informácie, týkajúce sa pripravenosti informačných systémov SAP na vstup do eurozóny – zo strany slovenských zákazníkov, ktorí používajú sotvérové riešenia od spoločnosti SAP.

Pre naše riešenie postavené na SAP produktoch nejde o žiadny nový moment, ktorý musíme produktovo riešiť. Všetky relevantné činnosti pri takzvanej eurokonverzii, spojené s informačným systémom, máme detailne zvládnuté a aj prakticky zrealizované u stoviek našich zákazníkov. Naposledy si zákazníci SAP v Slovinsku prakticky vyskúšali nielen produktovú, ale aj projektovú stránku a metodológiu prechodu na euro vypracovanú spoločnosťou SAP.

Prechod z lokálnej meny (SKK) na euro má daný svoj jasný a pevný scenár, bez ohľadu na informačný systém, ktorý používa organizácia.

Kľúčové slová: SAP slovensko, zvládnutá príprava, dotazník

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review