Tomáš Nielsen

29. 04. 2008 | 4/2008 | Comments [0]

Tomáš Nielsen

Tomáš Nielsen

Tomáš Nielsenje právníkem kanceláře ROWAN LEGAL. Zaměřuje se zejména na poradenství v oblasti práva informačních technologií, outsourcingu, elektronických komunikací, internetu a TV vysílání, jakož i práv k duševnímu vlastnictví. Má rozsáhlé zkušenosti z realizace projektů týkajících se dodávek informačních systémů, outsourcingu IT i business procesů a dále z projektů v oblasti e-business/e-commerce i e-governmnet či z řešení doménových sporů, a to na Slovensku i v České republice. Dále se zabývá tématikou domácích i mezinárodních obchodních smluv, a to ve všech stádiích od nastavení smluvní struktury, vyjednávání s protistranou, přípravu smluv až po případné mediace a další formy řešení sporů. Tomáš Nielsen v současné době působí zejména v kancelářích v Bratislavě a Brně, podílí se i na expanzi ROWAN LEGAL do dalších zemí.

Image gallery


Write review