Všetečka

16. 09. 2007 | 9/2007 | Comments [0]

Petr Všetečka

Doc. Ing. Petr Všetečka, CSc.

Pôsobil 15 rokov ako vysokoškolský pedagóg.Hlavné zameranie: všeobecný manažment, manažment projektov a manažment vedomostí. Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice „Projektové riadenie“.Vsúčasnosti zastáva post riaditeľa vzdelávacej spoločnosti sceloslovenskou pôsobnosťou apracuje ako konzultant a lektor voblasti projektového riadenia arozvíjania kľúčových kompetencií manažérov vrámci celoživotného vzdelávania.Od roku 2006 pracuje ako člen výboru Spoločnosti pre projektové riadenie.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review