Riadenie podnikových procesov po novom

16. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Podniky sa denne usilujú prispôsobiť svoje procesy zmenám na trhu. Ako však riadiť podnik a procesy zmeny tak, aby boli pre podnik ekonomicky čo najvýhodnejšie? Odpoveďou na tieto výzvy sú informačné riešenia využívajúce Business Process Managment (BPM).

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.