Riadenie výkonnosti

Analytické nástroje business intelligence – silný nástroj aj pre menšie spoločnosti…

Riadenie výkonnosti obchodnej činnosti - preferencie, realizačné schémy a budúcnosť… Article requires login

Objavenie hodnoty: Lepší spôsob stanovenia priority investíciám do IT

Čo sa skrýva za pojmom Business Process Management Article requires login

Dva mýty o Open Source Article requires login

Utility computing – koncepcia budúcnosti Article requires login

Je Open Source softvér vhodný pre verejnú a štátnu správu? Article requires login

Riadenie výkonnosti obchodnej činnosti - preferencie, realizačné schémy a budúcnosť… Article requires login

Riadenie výkonnosti obchodnej činnosti – analytické a aplikačné stratégie… Article requires login

Ako udržať konkurencieschopnosť podnikov Paid article

Maximalizovanie efektívnosť existujúcich IT pre podnikanie Article requires login

Najnižšia nadobúdacia cena nie je najlepším kritériom Article requires login

Ako merať návratnosť informačných technológií Paid article

Grid ako nová výzva pre efektívnosť IT Article requires login

Portály a balíky aplikácií Article requires login

Ďalší server !? Tentokrát aplikačný ?! Article requires login

Ako webovské služby zmenia architektúru firmy? Article requires login

Webové služby - revolúcia alebo nová bublina? Article requires login

Zvyšovanie efektivity firmy: nové výzvy, nové trajektórie riadenia IT Paid article

Potrebuje vaše oddelenie IT „zdravotnú“ prehliadku? Article requires login

Realizácia technológií virtualizácie Article requires login

Real Time Enterprise - firma v reálnom čase Article requires login

Nová architektúra firmy:  desať krokov konštruktívnej demolácie Article requires login

Optimalizácia podnikových technológií: Evolúcia IT Paid article

IDS Scheer: sedem zásad procesného riadenia uplatňovaných pri implementácií…

Siemens Business Services:elektronická archivácia

Matador: prenajímať si IT je výhodné

Kompetenčné centrum – cesta k efektívnemu outsourcingu produktov a služieb Article requires login

Cora GEO: GIS ako riešenie pre moderný priemyselný podnik

Business intelligence a riadenie výkonnosti podniku Article requires login

FILENET medzi lídrami Business Process Managementu

Konica Minolta Slovakia: o nových trendoch v správe dokumentov Article requires login

IDS Scheer: Procesný manažment ako nástroj zvyšovania výkonnosti firiem

Kam kráča Business Intelligence Article requires login

Podpora pre riadenie výkonnosti podniku Paid article

Integrácia plánovania a rozpočtovania Paid article

Staronové pojmy SLA a SLM: na čo slúžia a ako ich využiť Paid article

Zmena trendov v riadení IT: od CIO k CPO Paid article

Kam smeruje riadenie procesov Paid article

Desať otázok na zamyslenie Article requires login