Ako merať návratnosť informačných technológií

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Ako merať návratnosť informačných technológií. Architekti a vývojári informačných systémov venujú čoraz viac pozornosti otázkam budovania a udržiavania integračných spojení medzi heterogénnymi systémami.

This article is paid. Subscribe to access paid