Ako webovské služby zmenia architektúru firmy?

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Ako webovské služby zmenia architektúru firmy? Obchodná činnosť budúcnosti vyžaduje technológie, ktoré umožnia adaptabilitu firmy rôznym spôsobom. Webové služby sú kľúčovou časťou tejto novej a flexibilnejšej technológie.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.