Analytické nástroje business intelligence – silný nástroj aj pre menšie spoločnosti

12. 01. 2008 | 1/2008 | Comments [0]

Ambiciózne malé a stredné podniky neustále hľadajú efektívnejšie spôsoby, ako pomocou technológií získať výhody oproti konkurencii a realizovať svoje podnikateľské ciele.

Analytické nástroje business intelligence – silný nástroj aj pre menšie spoločnosti Ambiciózne malé astredné podniky neustále hľadajú efektívnejšie spôsoby, ako pomocou technológií získať výhody oproti konkurencii arealizovať svoje podnikateľské ciele. Oanalytických nástrojoch, pre ktoré sa používa anglické slovné spojenie business intelligence (BI), sa hovorí ako osvätom gráli pre spoločnosti, ktoré chcú lepšie pochopiť zdokonaľovanie momentálne používaných procesov azvýšiť celkovú výkonnosť.

BI poskytuje organizáciám dáta ainformácie, potrebné pre prijímanie premyslených rozhodnutí, ktoré sú vdnešnom biznise – kde má každé rozhodnutie veľký dopad aje zásadné pre úspech – nevyhnutnosťou.

„BI riešenia“ zvyčajne fungujú na základe extrahovania areplikovania dát zrôznych prevádzkových aplikácií asystémov, používaných vo firme. Tieto dáta integrujú do jedinej „databázy pre generovanie zostáv“, nazývanej tiež „dátový sklad“. Konsolidované dáta potom môžu analyzovať rôzne nástroje BI aznich vytvárať zostavy, či už pomocou interaktívnych panelov, aktívnych upozornení, tlačených zostáv alebo akýchkoľvek analytických nástrojov. Týmto spôsobom je malým astredným podnikom umožnené rozhodnúť sa pre BI systém, ktorý vyhovuje ich individuálnym potrebám aich podnikaniu sa najlepšie prispôsobí.

Je ale implementácia BI jednoduchá? Kdispozícii sú riešenia popredu predintegrované sbežne používanými podnikovými aplikáciami, čo spoločnostiam ušetrí náklady i komplikácie. Už dlhšiu dobu spoločnosť Oracle ponúka komplexné riešenie BI, no iba nedávno bola oznámená Oracle Business Intelligence Standard Edition One, sada analytických nástrojov prispôsobená práve potrebám malých astredných podnikov.

„Oracle Business Intelligence Standard Edition One“ ponúka komplexné portfólio technológií aaplikácií, umožňujúcich malým astredným podnikom získať ucelený avčasný pohľad do ich podnikania. Pretože spolupracuje sprostredím aaplikáciami ako Oracle, tak aj iných dodávateľov, môžu zákazníci naplno využívať momentálne dátové zdroje, systémy iaplikácie používané pred implementáciou BI a zároveň nenásilnou formou implementovať BI. Malé astredné podniky získajú prostredníctvom jednotnej implementácie úžitok znižších nákladov amenších komplikácií. Zároveň tým zvýšia praktickú hodnotu svojich doterajších investícií do informačných technológií.

Ak je „BI riešenie“ implementované strategicky avsúlade spodnikateľskými cieľmi, má reálny potenciál pomôcť malým astredným podnikom dosiahnuť výsledky, zrovnateľné soveľa väčšími podnikmi. Technológia, ktorá môže pomôcť malým astredným podnikom podporiť rast ich podnikania asplniť ich podnikateľské ciele, je už teda kdispozícii. Nikdy nebola lepšia príležitosť. Analytické nástroje BI môžu poskytnúť podstatne lepšiu kontrolu nad podnikaním, pretože sú schopné zaistiť relevantné, informatívne dáta tam, kde sú žiadané. Rastú sfirmou,pomáhajú jej lepšie reagovať na príležitosti na trhu apriblížiť sa oveľa agilnejšiemu obchodnému modelu.

Chcete sa dozvedieť viac? Chcete CD DEMO zdarma?

Viac na http://www.reporty-analyzy.sk

Image gallery


Write review