Controlling ako manžérske účtovníctvo

20. 07. 2006 | 1/2005 | Comments [0]

Controlling je nástrojom manažérov, ktorý pomáha podporovať podnikateľskú intuíciu a majstrovstvo manažérov a svojou funkciou jej dáva nový rozmer.

This article is paid. Subscribe to access paid