Cora GEO: GIS ako riešenie pre moderný priemyselný podnik

05. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

Objem výkresovej dokumentácie v priemyselných podnikoch neustále narastá. Informácie obsiahnuté v projektovej dokumentácii podniku sú komplexné, rozsiahle, často krát uložené na rôznych miestach areálu podniku. Používateľ môže mať problémy pri práci s grafickými informáciami. Veľké množstvo cenných údajov tak stráca svoju výpovednú hodnotu.

Cora GEO: GIS ako riešenie pre moderný priemyselný podnik

Objem výkresovej dokumentácie vpriemyselných podnikoch neustále narastá. Informácie obsiahnuté vprojektovej dokumentácii podniku sú komplexné, rozsiahle, často krát uložené na rôznych miestach areálu podniku. Používateľ môže mať problémy pri práci sgrafickými informáciami. Veľké množstvo cenných údajov tak stráca svoju výpovednú hodnotu. Riešením je publikovanie údajov prostredníctvom špecializovaného podnikového geografického informačného systému PGIS od firmy CORA GEO, s. r. o., ktorý zabezpečuje vytváranie, spracovanie apublikovanie grafických apopisných údajov podniku. Technologické prostredie vytvorené na báze n- vrstvovej architektúry umožňuje efektívny prístup ku grafickým apopisným údajom podniku. Produkt je zameraný na vysokú bezpečnosť aklientskú idatabázovú nezávislosť. Používateľ ocení najmä podporu rôznych formátov grafických údajov, zdieľanie informácií amožnosť prepojenia sďalšími informačnými systémami.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review