Desať otázok na zamyslenie

04. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

Riadenie obchodných procesov (business process management - BPM) predstavuje automatizáciu a koordináciu nespočetného množstva aktív a úloh, ktoré tvoria vaše obchodné procesy.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.