Dva mýty o Open Source

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Dva mýty o Open Source. Je teda „open source“ vhodný na nasadenie v kritických podnikových aplikáciách alebo pri automatizácii štátnej správy?

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.