FILENET medzi lídrami Business Process Managementu

05. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

FILENET medzi lídrami Business Process Managementu. Spoločnosť FileNet, popredný poskytovateľ riešení v oblasti správy podnikového obsahu (Enterprise Conent Management – ECM), oznámila výsledky štúdie analytickej firmy Gartner v oblasti riešenia pre riadenie obchodných procesov (Business Process Management – BPM).

FILENET medzi lídrami Business Process Managementu

Spoločnosť FileNet, popredný poskytovateľ riešení voblasti správy podnikového obsahu (Enterprise Conent Management – ECM), oznámila výsledky štúdie analytickej firmy Gartner voblasti riešenia pre riadenie obchodných procesov (Business Process Management – BPM). FileNet bol vrámci tohoto, vôbec prvého hodnotenia spoločnosti Gartner voblasti riešenia pre riadenie obchodných procesov zaradený do skupiny tzv. „lídrov“. Vspráve spoločnosti Gartner, vedúcej firmy voblasti prieskumu trhu a poradenstva, nazvanej „Magic Quadrant for Pure-Play BPM 2Q03“, bolo hodnotených 49 dodávateľov, ktorí ponúkajú funkcie zamerané na podporu automatizácie obchodných procesov. FileNet je jednou zo štyroch spoločností, ktoré boli zaradené do segmentu lídrov.„Umiestnenie spoločnosti FileNet vsegmente lídrov je ďalším dôkazom, že naše zameranie na obsah, procesy a konektivitu pre podporu lepšieho a rýchlejšieho rozhodovania je vnašom odvetví považované za najlepší postup,“ povedal Lee Roberts, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ FileNet Corporation.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review