Grid ako nová výzva pre efektívnosť IT

15. 08. 2006 | 4/2003 | Comments [0]

Grid ako nová výzva pre efektívnosť IT. Keď sa predčasom uskutočnil kvalifikovaný prieskum medzi poprednými európskymi spoločnosťami (307 respondentov z ôsmych krajín a desať odvetví) ako využívajú serverový hardvér a počítačové siete, dospelo sa k dosť alarmujúcim zisteniam.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.