IDS Scheer: BPM alfou a omegou zvyšovania efektívnosti

04. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

Hovoríme s popredným odborníkom, profesorom Wilhelmom Scheerom o riadení  podnikových procesov.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.