IDS Scheer: Procesný manažment ako nástroj zvyšovania výkonnosti firiem

05. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

Procesy a procesný manažment sa v poslednom období stali veľmi frekventovanou témou, je to prirodzený dôsledok rastu konkurenčných nárokov vplyvom stúpajúcich požiadaviek zákazníkov a rastu počtu subjektov ponúkajúcich porovnateľné produkty.

IDS Scheer: Procesný manažment ako nástroj zvyšovania výkonnosti firiemProcesy aprocesný manažment sa vposlednom období stali veľmi frekventovanou témou, je to prirodzený dôsledok rastu konkurenčných nárokov vplyvom stúpajúcich požiadaviek zákazníkov arastu počtu subjektov ponúkajúcich porovnateľné produkty. Firmy sú nútené veľmi pozorne analyzovať všetky atribúty svojich procesov, pretože každý detail môže znamenať konkurenčnú výhodu. Dnes nie je problém začať vyrábať čokoľvek, pokiaľ sú kdispozícií kapitálové zdroje, to však ešte nezaručuje úspech na trhu. Ako efektívne budú firmy vyrábať alebo poskytovať služby závisí najmä od efektívneho zvládnutia business procesov vobchode, logistike, výrobe aďalších oblastiach.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review