IDS Scheer: sedem zásad procesného riadenia uplatňovaných pri implementácií ERP a budovaní MISu

05. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

IDS Scheer: sedem zásad procesného riadenia uplatňovaných pri implementácií ERP a budovaní MISu. Základným predmetom podnikania spoločnosti sú projekty analýz a zlepšovania podnikových procesov ako aj implementácia štandardných podnikových informačných systémov (ERP) a vývoj nových E-Business riešení.

IDS Scheer: sedem zásad procesného riadenia uplatňovaných pri implementácií ERP abudovaní MISuZákladným predmetom podnikania spoločnosti sú projekty analýz azlepšovania podnikových procesov ako aj implementácia štandardných podnikových informačných systémov (ERP) avývoj nových E-Business riešení. Má synergia týchto dvoch oblastí (BPM aERP) novú – ďalšiu pridanú hodnotu pre zákazníkov? Je návratnosť vložených investícií (ROI) do implementácií podnikových informačných systémov vďaka dôrazu na podnikové procesy atým aj na celkové zvyšovanie výkonnosti organizácie vyššia? Aké princípy apodľa akých zásad je treba takú implementáciu IS riadiť?

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review