Integrácia plánovania a rozpočtovania

04. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

Integrácia plánovania a rozpočtovania. Nové metódy. V posledných rokoch možno badať zvýšený záujem o nové spôsoby a metódy použité pri plánovaní a rozpočtovaní v stredných a väčších podnikoch.

This article is paid. Subscribe to access paid