Kam smeruje riadenie procesov

04. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

BPM automatizuje a upravuje mnohé procesy, ktoré sú pre organizáciu životne dôležité. BPM poskytuje „nezávislú vrstvu procesov“, ktorá kontroluje ako ľudia a technológie navzájom spolupracujú na vykonávaní prác.

This article is paid. Subscribe to access paid