Kompetenčné centrum – cesta k efektívnemu outsourcingu produktov a služieb

05. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

Kompetenčné centrum – cesta k efektívnemu outsourcingu produktov a služieb. So vstupom Slovenska do EÚ sa v stredoeurópskom regióne otvára priestor pre nové obchodné modely a príležitosti  nielen u väčších medzinárodných firiem ale aj u stredných a menších firiem.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.