Konica Minolta Slovakia: o nových trendoch v správe dokumentov

05. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

Konica Minolta Slovakia: o nových trendoch v správe dokumentov. Už rok pôsobí na svetových trhoch nový gigant v oblasti kancelárskej techniky a fotografie Konica Minolta Holding. V auguste 2003 totiž došlo k fúzii japonských a vlastne medzinárodných spoločností Konica a Minolta.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.